Kurser i tegn til tale
Kurser i talekompenserende værktøjer

Personalekurser

Tegn til tale

Undervisningen består af teori om kommunikation og brugen af visuel kommunikation blandet med praktiske øvelser i at tolke og anvende tegn til tale.

Familiekurser

Tegn til tale

Kurserne er for familier og pårørende med ønske om at forbedre kommunikationen med et barn uden et forståeligt talesprog.

Øvrige ASK-kurser

Gotalk Now og Predictable er to fleksible og brugervenlige apps til iPad, der kan supplere eller være et alternativ til tale for både børn og voksne.

Tegn til tale

er en visuel kommunikationsform, der tager udgangspunkt i naturlige manuelle tegn, kropssprog og mimik som supplement til det danske sprog.

støtter sproget, så både forståelsen og udtrykkene bliver mere tydelige for mennesker, der i en periode eller mere permanent har vanskeligheder med at bruge og forstå det danske sprog.

er en kommunikationsform, vi har lige ved hånden og vi kan producere lige de udtryk, vi vil.

bruges i miljøer, der ønsker fokus på kommunikation og samspil.