Familiekurser

Kurserne er for familier og pårørende med ønske om at forbedre kommunikationen med et barn uden et forståeligt talesprog.

Kurserne tilrettelægges forskelligt afhængig af barnets forudsætninger og målet med at bruge tegn til tale. For nogle børn vil målet med at bruge tegn til tale være at udvikle et funktionelt talesprog, for andre vil tegnene blive den primære kommunikationsform.

Kurserne kan afholdes 4 x 2 timer eller 3 x 3 timer med ca. 14 – 21 dage mellem undervisningsgangene. Derved gives mulighed for at øve sig og få erfaringer med at bruge tegn til tale. Erfaringerne tages op den næste undervisningsgang.

Der er også mulighed for at afholde kurser som weekendkurser.

Undervisningen veksler mellem teori om kommunikationsudvikling og visuel kommunikation blandet med praktiske øvelser i at tolke og anvende tegn til tale. Barnet med behov for tegn til talen, kan med fordel være med i undervisingen en del af tiden. Udfra lege og øvelser med barnet gennemgår vi, hvordan I kan tilpasse jeres tegnbrug til barnet under hensyn til dets motoriske og sproglige udfordringer.

Vi udbygger  tegnforrådet og samspilsmuligheder konkret fra gang til gang.

I vil få materiale udleveret til tegnforrådet samt en materialeliste med ideer til, hvordan I vedligeholder og udvikler jeres tegnbrug gennem sange, film, bøger, lege, spil m.v.

Nogle kommuner bevilger Tegn til Talekurser efter Servicelovens § 32A, forhør dig  hos din sagsbehandler.

Pris: 14.000 kr ex. moms, incl. kørsel og materialer.

Kurserne tilbydes i hele landet, der kan forekomme merudgift for bro og/eller færge.