Jeg tilbyder

Personalekurser

Tegn til tale

Undervisningen består af teori om kommunikation og brugen af visuel kommunikation blandet med praktiske øvelser i at tolke og anvende tegn til tale.

Familiekurser

Tegn til tale

Kurserne er for familier og pårørende med ønske om at forbedre kommunikationen med et barn uden et forståeligt talesprog.

Øvrige ASK-kurser

Gotalk Now og Predictable er to fleksible og brugervenlige apps til iPad, der kan supplere eller være et alternativ til tale for både børn og voksne.

Jeg tilbyder oplæg/kurser efter jeres behov

Eksempler til inspiration

  1. Introduktion til Babytegn i hjemmet eller i  dagtilbuddet med fokus på det lille barn. Kom godt igang ca. 2 timer. Pris 2.500 kr ex. moms.
  2. Større kursus, hvor I får et prøvet at bruge tegn til tale i perioder mellem undervisningsgangene, da det forløber over 3 gange. I får på kurset talt om erfaringerne med at bruge tegn til tale med de konkrete børn og erhverver jer et tegnforråd til dagligdagens handlinger og ting. Afslutningsvis taler vi om materialer og metoder til vedligehold af færdigheder og implementering i miljøet. Et sådan kursus koster for op til 15 deltagere incl. kørsel og materialer; 13.000 kr ex. moms .
  3. Familiekurser som weekendkursus, hvor hele familien op til 8 pårørende samles lørdag/søndag. Pris 13.000 kr ex moms, incl. kørsel og materialer.
  4. Heldagskurser, også i weekenden/pædagogisk dag el. lign.
  5. Kortere kurser/oplæg af 3 timer som “apetizer”- eller “brush-up”-kurser. Leg med Tegn til Tale. Ønsker I at være mere end 15 personer, f. eks en forældre- og personaleaften sammen, er det også muligt. Pris 4.300,00 kr ex. Moms, incl. kørsel og materialer.

Alle kurser/oplæg veksler mellem teori og øvelser og kan tilpasses, hvis I har særlige ønsker til ordforråd.

Tegn til talekurser

  • henvender sig til personaler og familier til mindre børn, der ønsker en forbedret kommunikation i den ” sprogløse periode”.
  • henvender sig til både børn, unge og voksne med særlige behov for visuel støtte til sproget samt deres pårørende og/eller personaler.
  • kan tilrettelægge kurserne som korte oplæg med øvelser til f. eks. personale- eller forældremøder,  kurser af større omfang, eller individuelt tilpassede undervisningsforløb i familier eller i dag- og botilbud.
  • kan altid tilpasse kurserne til individuelle behov, både i indhold, omfang og lokalitet som f. eks. i eget hjem/botilbud. Kurserne tilbydes i hele landet.