Personalekurser

Undervisningen foregår ad 3 gange a 3 timer fordelt med ca 14 – 21 dage i mellem. Så får alle mulighed for at øve tegnene og få erfaringer mellem undervisningsgangene.

Undervisningen består af teori om kommunikation og brugen af visuel kommunikation blandet med praktiske øvelser i at tolke og anvende tegn til tale.

Vi gennemgår, hvordan I kan tilpasse jeres tegnbrug til jeres brugergruppe med hensyn til motoriske og sproglige udfordringer.

Vi afslutter med konkrete ideer til hvordan I kommer igang med at bruge tegn, vedligeholder jeres færdigheder, hvordan I kan forholde jer til omgivelsernes reaktioner og de problematikker I støder på, når I skal etablere et tegnmiljø, fastholde det og tegn til tale skal være en del af jeres hverdag med brugerne.

I har mulighed for at beskrive jeres ønsker til et ordforråd, I vil lære. Hertil vil I lære ca. 300- 400 hverdagsnære tegn for handlinger, steder, genstande, personer, farver, beklædning, transport m.v.

I vil få materiale udleveret til det valgte ordforråd samt en materialeliste  med ideer til lege, spil, sange, bøger m.v. der fortsat kan inspirere og udvikle jeres tegnmiljø med brugerne.

Kurset er tilpasset en personalegruppe på ca. 12-15 personer.

Pris: 14.000 kr ex. moms, incl. kørsel og materialer.

Kurserne tilbydes i hele landet, der kan forekomme merudgift for bro og/eller færge.