Referencer

“Det var et super kursus, vi skal nok informere børnehaven”

Familien Thomsen, Århus - Familiekursus

“Mange tak for sidst! Det var på mange måder en rigtig god dag; vi havde en skøn fest efterfølgende, hvor der også blev trænet tegn. Vil også give dig lidt feed-back: Generelt har vi fået gode tilbagemeldinger fra medarbejderne, som har en klar oplevelse af at have fået et fælles udgangspunkt i TTT. Jeg synes, du havde en rigtig god veksling mellem teori, tegn-gennemgang og træning. Hvad vi gennemgik af tegn ligger klart udover mine forventninger! Det var også super godt, at du fremhævede den bagvedliggende tilgang, så begrundelsen for at bruge TTT blev meget tydelig. At det f.eks. ikke kun er godt med TTT ift. de beboere med ingen/mindre, verbalt sprog. Det tror jeg blev meget klart for medarbejderne. Og så gjorde det bestemt heller ikke noget, at du i din undervisning anvendte en lethed og imødekommenhed, som giver en god stemning J Jeg er ovenud tilfreds med dagen!”

Københavns Kommune - Heldagskursus

Tilbagemeldinger: “Godt og spændende, super godt – det var godt at vi skulle øve os i at bruge det i praksis, spændende og meget relevant til vores situation. Gerne mere at dette i fremtiden. Fokuseret, konkret og indholdsrigt  – et helt nyt sprog. Brugbart og praktisk. Meget lærerigt og super skønt at få det lært. Det var super godt – jeg fik noget med hjem. Brugbart og godt – har relevans og giver mening, og dejligt med lidt grin. Godt oplæg til at lære det. Det var spændende og godt at vi fik redskaber til at starte på TTT. Rigtig godt og spændende. God veksling mellem oplæg, spørgsmål og ”leg”. Rigtig godt og givende, lærerigt. Inddragelse er rigtig godt. Gavnligt. Rigtig godt og relevant. Det var synd hun ikke vidste hvilken målgruppe hun holdt oplæg for, og at de adspurgte ikke svarede relevant. Hun var super dygtig. Godt med praksis.”

Pindstrup Centret Helsinge - Heldagskursus

“Tak for din mail og undervisning. Vores personale har været meget optaget af din undervisning og øvelsen i at få hænderne frem…..”

Botilbuddet Ryttervej - Personalekursus

“Tak for en rigtig god aften og din fine måde at holde oplæg på.”

Lundsgade vuggestue - Kort oplæg

”Tak for en dejlig aften sammen med dig. Jeg synes virkelig du have lavet et meget for-arbejde, havde medbragt mange ting og virkelig præsterede det godt stykke arbejde hele aftenen.

Når vi afholde kurser/arrangementer, sender vi et evalueringsskema til alle deltagere. De var VIRKELIG tilfredse og gav dig højeste score! Og det gør vi også i Krifa!”

Krifa Aalborg - Kort oplæg